Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skriver man förkortningen för momsregistreringsnummer?
Svar:
Momsreg.nr är den etablerade förkortningen för momsregistreringsnummer.

Momsreg. är en avbrytningsförkortning, som bör avslutas med punkt för att tydligt visa att ordet är avbrutet. Därefter skriver man nr utan punkt, eftersom det är en sammandragsförkortning som inte har blivit avbruten. Mellan momsreg. och nr har man inget mellanslag, eftersom de är delar av ett och samma ord. Inte heller sätter man ut bindestreck i sammansättningar där båda leden är förkortningar.

I internationella sammanhang kallas ofta momsregistreringsnummer för VAT-nummer. Mervärdeskatt (moms) heter på engelska Value Added Tax. VAT är en intitialförkortning och om det ingår i en sammansättning måste man sätta ut bindestreck.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej