Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga förifylld om uppgift på en blankett?
Svar:
Ja, förifylld är ett helt rimligt ord. Det blir allt vanligare med blanketter med en del redan ifyllda uppgifter. De har alltså fyllts i förväg. Jämför förinspelad (inspelad i förväg).
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej