Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man adjektiv till nationaliteter med stor eller lite bokstav? Blir det alltså svensk eller Svensk?
Svar:
Man skriver svensk.

Principen är att namn på länder (t. ex. Sverige och Frankrike) skrivs med stor bokstav, medan substantiv som betecknar personer (t. ex. svenskar och fransmän) eller språk och dialekter (t. ex. svenska och skånska) samt adjektiv som beskriver att någon eller något har en viss nationell tillhörighet eller bakgrund (som i en svensk och en fransk författare) alla skrivs med liten bokstav. Detta gäller även sådana beteckningar och beskrivningar som är sammansatta med ett namn på land e.d. (t.ex. finlandssvensk, bulgarienkurd och kosovoalban).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej