Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man adjektiv till nationaliteter med stor eller liten bokstav? Blir det alltså svensk eller Svensk?

Svar:

Det skrivs svensk, alltså med liten begynnelsebokstav.

Principen är att namn på länder (t. ex. Sverige och Frankrike) skrivs med stor bokstav, medan liten begynnelsebokstav används för substantiv som betecknar personer (t. ex. svenskar och fransmän), språk och dialekter (t. ex. svenska och skånska) samt adjektiv som beskriver en viss nationell tillhörighet eller bakgrund (som i en svensk och en fransk författare). Detta gäller även sådana beteckningar och beskrivningar som är sammansatta med ett namn på land e.d. (t.ex. finlandssvensk, bulgarienkurd och kosovoalban).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej