Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man ta tillvara eller ta till vara?

Svar:

Båda skrivsätten förekommer, men vi rekommenderar ta tillvara.

Man kan också använda det sammansatta verbet tillvarata, även om det kan ge ett mer formellt, närmast lite ålderdomligt och byråkratiskt, intryck.

Notera att frasen ta tillvara (liksom verbet tillvarata) används utan preposition, medan det näraliggande uttrycket ta vara på ngt konstrueras med prepositionen . Jämför följande exempel:

Vi tog tillvara alla bär och gjorde både saft och sylt.
Vi tillvaratog alla bär och gjorde både saft och sylt.
Vi tog vara på alla bär och gjorde både saft och sylt.

Reglerna för uttryck som detta är inte särskilt fasta, men följande tumregler kan vara till hjälp: Skriv ihop om den starkaste betoningen ligger på det första ordet: alltför, därvidlag, återigen. Skriv isär i övriga fall: allt fler, för all del, god afton, något så när, så vitt.

Det finns också ord som inte följer tumreglerna utan skrivs ihop eller isär av hävd, eller där båda skrivsätten fungerar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej