Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska det vara stora bokstäver någonstans i powerpoint? Finns det något svenskt ord?

Svar:

Skriv Powerpoint.

Eftersom Powerpoint är ett namn på ett program ska det ha stor bokstav i början, så även i sammansättningar, t.ex. Powerpointpresentation. Logotypskrivningar av sådant slag som PowerPoint (med stor bokstav inne i ordet) bör däremot undvikas.

Som övergripande benämning för program av den här typen (Google Docs Presentation, Open Office Impress m.fl.) används ofta presentationsprogram eller bildspel.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej