Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska det vara stora eller små bokstäver i ip och it?

Svar:

Båda varianterna går bra, men vi rekommenderar it och ip.

Förkortningen ip står för det engelska internet protocol och it är en förkortning av informationsteknik. Initialförkortningar som är förhållandevis nya i språket brukar skrivas med stora bokstäver, men ju vanligare de blir, desto naturligare blir det att skriva dem med små bokstäver; jämför sms, tv, vd etc.

Man är ofta försiktigare med att använda gemener för initialförkortningar som innehåller vokaler och teoretiskt skulle kunna utläsas som (och förväxlas med) ett vanligt ord. Är det en engelsk förkortning och skrivsättet i engelskan är versalt, är man ibland också försiktigare. Men när en förkortning är etablerad i svenskan och det inte finns en uppenbar risk för sammanblandning med andra ord ska den behandlas på samma sätt som andra svenska initialförkortningar. Finns det en risk för sammanblandning, skriver man förstås versalt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej