Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs namn på länder med stor eller liten bokstav?
Svar:
Namn på länder skrivs med stor bokstav, t.ex. Sverige, Indien, Argentina.

När landsnamn består av flera ord, t.ex. Papua Nya Guinea, skrivs varje ord med stor bokstav.

Notera dock att adjektiv som är avledda av landsnamn skrivs med liten bokstav: svensk, indisk, argentinsk etc. Det gäller också personbeteckningar: (en) svensk, (en) indier, (en) argentinare.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej