Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur vanliga och accepterade är i dag utläsningar som tjugo tjugo och tjugo tjugotre för årtalen 2020 och 2023?

Svar:

När man är osäker och det finns variation rekommenderar vi att årtal överlag utläses på samma sätt och i första hand enligt modellen nittonhundratjugo, tjugohundratjugotre och så vidare. Men det fungerar också att läsa ut årtal som tjugo tio (2010), tjugo tjugo (2020) respektive tjugo tjugotre (2023). Det har dessutom blivit betydligt mycket vanligare, inte minst för jämna årtal som 2020 och 2030. Utläsningar som tjugo tjugotre kan upplevas som något vardagligare än sådana som tjugohundratjugotre.

Se även "Kallas det århundrade vi lever i för tjugohundratalet eller tvåtusentalet?"

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej