Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför heter det nötkött?

Svar:

Ordet nöt (böjt ett nöt, bestämd form: nötet) är besläktat med verben njuta och nyttja och substantivet nytta. Det kom att användas om djur som man kan ha nytta av eller djur som är någons egendom, mer specifikt om tama oxdjur som t.ex. kor.

Nöt, nötkreatur eller nötdjur betyder alltså tamt oxdjur, och nötkött är kött från sådant djur. Uttrycket Ditt nöt! kommer av att en människa liknas med nötboskap.

Detta ord är helt obesläktat med det ord som böjs en nöt, nöten, flera nötter.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej