Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skilja på utan tvekan och utan tvivel? Ska man skilja på tveksam och tvivelaktig?
Svar:
Uttrycken utan tvekan och utan tvivel kan i dag användas på samma sätt. Eftersom tvekan och tvivel inte betyder samma sak, så ville man tidigare ge uttrycken utan tvekan och utan tvivel olika betydelse: utan tvekan skulle ange inställningen hos subjektet i satsen, medan utan tvivel beskrev den talandes eller skrivandes inställning. "Hon blir utan tvekan justitieminister" ansågs betyda "Hon tvekar inte att bli justitieminister", medan "Hon blir utan tvivel justitieminister" ansågs betyda "Man kan inte tvivla på att hon blir justitieminister". Men skillnaden var svår att upprätthålla, och i dag kan båda uttryckssätten användas på båda sätten. Den närmare betydelsen framgår oftast av sammanhanget.

Orden tveksam och tvivelaktig bör däremot användas med olika betydelse om människor. "En tveksam justitieminister" är en minister som tvekar. "En tvivelaktig justitieminister" är en dålig minister som man tvivlar på.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej