Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det vars en eller var sin?
Svar:
I standardsvenskan heter det var sin (som också kan skrivas varsin).

Formen vars en är en sydsvensk talspråklig form som beror på att man haft ett så öppet uttal av sin att man uppfattat i som e. Och så har man omtolkat /varsen/ som vars en, kanske under påverkan av var och en, som i genitiv blir vars och ens. Det samma gäller vars ett och vars ena, som bör skrivas var sitt (eller varsitt) och var sina (eller varsina).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej