Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är utlänning och invandrare samma sak?
Svar:
Nej. Någon som är på besök i Sverige från ett annat land kallas utlänning. Någon som kommer från ett annat land och bosatt sig i Sverige är invandrare. I befolkningsstatistiken är invandring dock inte beroende av medborgarskap: även den som är svensk medborgare och har bott utomlands några år räknas i statistiken som invandrad när hen flyttar tillbaka till Sverige.

I allmänspråket används invandrare emellertid i mycket låg utsträckning om svenska medborgare som bott utomlands en period. Däremot används det både om personer som invandrat från ett annat land och fått svenskt medborgarskap och om den som inte har fått svenskt medborgarskap.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej