Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga avprenumerera ?
Svar:

Bättre är i allmänhet avbeställa. Man avbeställer, avslutar eller säger upp en prenumeration på en tidning.

Ordet avprenumerera har dykt upp i webbsammanhang. Man kan prenumerera på en tjänst, t.ex. nyhetsbrev. Man anmäler sig till den tjänsten via en viss e-adress. Som rubrik för den brukar det stå prenumerera. Sedan brukar det finnas en annan e-adress som man använder när man inte längre vill ha tjänsten. Det kan verka naturligt att ha en rubrik för den som ansluter till den andra rubriken, och då har det blivit avprenumerera. Pre- är ett prefix med betydelsen ’före, på förhand’, sedan lägger man till ytteligare ett prefix, av-, och det ser ut som om detta prefix upphäver det första. Men man måste se av- här som ett prefix lagt till hela ordet, som närmast betyder ’beställa’. Det kunde då lika gärna stå just avbeställa.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej