Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga bortprioritera eller prioritera bort?
Svar:
Ja. Ordet prioritera har två betydelser: ’ge företräde åt’ och ’rangordna’. I den senare betydelser kan man lägga till ord som upp, ned, låg, hög (prioritera ned, nedprioritera, lågprioriterad). Det går också utmärkt att lägga till bort, bortprioriterad om något som rangordnats så lågt att det får utgå.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej