Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva i tredje hand? Man har ju bara två händer.
Svar:
Ja, i tredje hand bör accepteras, liksom i fjärde hand etc. Ordet hand har här en överförd, metaforisk innebörd och ska inte tolkas konkret. Det är inte heller självklart att det är fråga om samma människas händer.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej