Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det lösesumma eller lösensumma?
Svar:
Det är valfritt.

Lösesumma är bildat till verbet lösa, liksom lösenyckel och löseskilling. (Ett e har lagts till som fogevokal. Jämför lånebok till låna.)

Lösensumma är bildat till lösen, liksom lösenord och lösenbelopp. Lösen är i sin tur bildat till lösa.

Det är mer en tillfällighet om sammansättningar bildas till verbet eller till substantivet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej