Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det ta självmord eller begå självmord?
Svar:
De vedertagna uttryckssätten är begå självmord, ta sitt liv och ta livet av sig.

Ta självmord är vanligt i språkbruket, i synnerhet i talspråk, men det har en vardaglig stilprägel som inte passar i alla sammanhang. Om man tycker att begå självmord låter för formellt kan man använda till exempel ta sitt liv eller ta livet av sig, som uppfattas som mer neutralt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej