Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det i så motto eller i så måtto?
Svar:
Det heter i så måtto, vilket betyder ’i det avseendet’, ’på det sättet’. Måtto är en gammal dativform av måtta i betydelsen ’sätt’ (jfr no. måte, da. måde).

Att den felaktiga formen i så motto är ungefär lika vanlig i dagens texter beror sannolikt på att måtto är ett främmande ord för dagens svenskar, vilket motto (’valspråk’) inte är.

Motto är ett italienskt lånord, besläktat med franskans mot, ’ord’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej