Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det jag tar min hälsa för given eller jag tar min hälsa för givet?

Svar:

Båda varianterna är korrekta och vanliga: man kan både ta sin hälsa för given och ta sin hälsa för givet. Det naturliga är ofta att böja ta något för givet efter huvudordets genus, och det är också det vanliga i synnerhet i lite ledigare stilsammanhang. Men eftersom många uppfattar ta något för givet som ett fast, oböjligt uttryck, är det också relativt vanligt att man låter det stå oböjt, särskilt i lite mer formella stilsammanhang.

Valet beror också på hur abstrakt eller konkret relationen mellan given och huvudordet är. Vid det konkreta hälsa i exemplet böjer man i regel uttrycket: ta sin hälsa för given. Vid mer abstrakta huvudord låter man det normalt stå oböjt: man ska inte ta livets utveckling för givet, ta evolutionsteorin för givet etc.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej