Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det prao eller pryo?
Svar:
Numera heter det prao.

Förkortningen pryo (praktisk yrkesorientering) har i dag ersatts av prao (praktisk arbetslivsorientering). Som verb lever dock prya kvar. Det beror nog mycket på att praoa är otympligt både att skriva och uttala. Men också på att begreppet och orden bakom förkortningarna är så närliggande. Båda verbformerna förekommer och måste accepteras, men prya är vanligare.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej