Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva Lex Maria eller lex Maria?
Svar:
Skriv lex Maria.

Det är en allmän konvention att beteckningar för lagar, förordningar, balkar, konventioner, direktiv, traktater o.s.v. skrivs med liten bokstav. Lex betyder ’norm’ eller ’lag’ på latin, d.v.s. i viss ordning tillkommen, språkligt fixerad rättsregel eller samling av rättsregler. Då är det lämpligt att behandla det på samma sätt som ordet lag och skriva med liten bokstav. Personnamn som ingår i en sådan benämning skrivs dock med stor bokstav: lex Maria, lex Sarah

Vanliga ord som ingår i fraser med lex skrivs med genomgående små bokstäver: lex contractus, som är detsamma som avtalsstatut.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej