Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det en historia med en twist eller med en tvist?

Svar:

Man kan skriva på båda sätten.

Uttrycket med en tvist/twist används om något som är ’tillskruvat’, ’tillspetsat’ etc. Konstruktionen har lånats in från engelskan, och både den försvenskade och den ursprungliga stavningen förekommer.

Om man vill använda ordet i plural används såväl tvistar/twistar som tvister/twister.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej