Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det hospice eller hospis, och hur böjs ordet?
Svar:
Skriv hospis: ett hospis, hospiset, flera hospis, de där hospisen. Hospis, vård och vårdhem för svårt sjuka och döende människor, är bildat till engelskans hospice med samma betydelse. Det är i sin tur bildat av latinets hospitium, ’gästhem’, ’härbärge’, av hospes ’gäst’. Det försvenskade hospis är enklare att stava och böja, och dessutom den form ordböckerna rekommenderar.

Vi har också ordet hospits, med samma ursprung, men med betydelsen 'enkelt härbärge, gästhem'. Så finns de besläktade hospital och hotell, båda bildade till latinets hospitalis 'gästvänlig'.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej