Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs kortformen för legitimation leg eller legg?
Svar:
Det skrivs legg. Legg fungerar numera som ett eget ord med egen böjning: legget, flera legg, de där leggen. Andra ord som med tiden gått från förkortning till att bli självständiga ord är cigg (cigarett) och labb (laboratorium).
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej