Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skrivs post doc på svenska?

Svar:

Begreppet post doc (postdoc) för sådant som gäller efter doktorsexamen (av latinets post ’efter’) är i dag mycket etablerat på svenska universitet och högskolor. Post doc eller postdoktor används oftast om en speciell tidsbegränsad tjänst eller stipendium med goda villkor för en person som nyligen disputerat.

På svenska används ofta den engelska formen post doc, och då bör den skrivas med bindestreck i sammansättningar: post doc-tjänst, post doc-stipendium. Man kan också skriva postdoktor eller postdoktoral: postdoktorsstipendium (postdoktoralt stipendium), postdoktorstjänst (postdoktoral tjänst), postdoktorsforskare (postdoktoral forskare) etc.

Ibland kan post doc/postdoktor användas mer generellt om en person som har disputerat. I dessa fall är det tydligare att använda omskrivningar som disputerad forskare eller liknande.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej