Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur översätter man whistle blower till svenska?
Svar:
Något svenskt uttryck med samma innebörd som engelskans whistle blower ('anställd som avslöjar oegentligheter på den egna arbetsplatsen') har inte etablerats. Direktöversättningarna visseblåsare och visselpipsblåsare förekommer, men de är inte så vanliga.

I stället brukar man använda omformuleringar som "NN har läckt uppgifter om missförhållandena till pressen". Beroende på sammanhang och perspektiv kan man också använda ord som angivare, tipsare, rapportör, anmälare, avslöjare m.fl. I synnerhet avslöjare är rätt spritt i bruket.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej