Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är det för skillnad på signatur, namnteckning och underskrift?

Svar:

Orden har överlappande betydelser men är inte synonyma.

Ordet namnteckning betyder ditt namn skrivet för hand på det sätt som är typiskt för dig. Namnteckningen ska kunna användas för identifiering, t.ex. genom att jämföra den med en motsvarande namnteckning på en identitetshandling.

Underskrift innebär en namnteckning som skrivs längst ner på en viss typ av dokument. Underskriften intygar att uppgifterna i dokumentet är äkta eller visar vem som skrivit texten.

Signatur har två huvudbetydelser:

1) En namnförkortning, ofta i form av initialer, som används för att visa att man godkänner varje sida i ett dokument eller en ändring i en viss text. Det kan också vara en namnförkortning som används av upphovspersonen till ett konstverk eller en text.

2) En beskrivning som används i stället för det egentliga namnet, som ”Undrande”, ”Ensam tjej” eller ”Kär 08:a”.

Signatur används ofta synonymt med namnteckning under inverkan från engelskan, där signature är det normala ordet för ’namnteckning’. I svenskan är skillnaden att hela namnet skrivs ut i en namnteckning medan en signatur oftast bara består av initialerna. Vill man att den som skriver under något ska skriva ut hela sitt namn, är det därför tydligare att använda ordet namnteckning.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej