Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är det för skillnad på signatur, namnteckning och underskrift?

Svar:

Orden är överlappande men inte synonyma. Namnteckning refererar till det för hand skrivna namnet, skrivet på ett sätt som är typiskt för namnbäraren. Namnteckningen ska kunna användas för identifiering, t.ex, genom att jämföra den med en motsvarande namnteckning på en identitetshandling.

Signatur har två huvudbetydelser:

1. En namnförkortning, ofta i form av initialer, som används då man visar att man godkänner varje sida i ett dokument eller en ändring i en viss text, eller en namnförkortning som används av upphovsmannen till ett konstverk eller en text.

2. Ett beskrivande epitet som används i stället för det egentliga namnet, som Undrande, Ensam tjej eller Kär 08:a. (Eftersom syftet inte primärt är att dölja någons identitet, ska detta skiljas från en pseudonym.)

Signatur används ofta synonymt med namnteckning under inverkan från engelskan, där signature är det normala ordet för 'namnteckning'. I svenskan anger dock namnteckning i högre grad att personens fulla namn ska återges. Vill man att den som skriver under något ska skriva ut hela sitt namn, är namnteckning därför att föredra som anvisning.

En underskrift är en namnteckning som skrivs längst ner på en viss typ av dokument. Underskriften intygar äktheten hos uppgifter i dokumentet eller visar vem som skrivit texten i dokumentet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej