Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Finns det på svenska något gemensamt ord för små bärbara datorer med pekskärm, till exempel surfplatta eller pekplatta?

Svar:

Surfplatta är det helt dominerande ordet för en liten handhållen dator i form av en pekskärm. Det fungerar som övergripande beteckning oavsett varumärke, funktion och operativsystem. Detsamma gäller kortformen platta och det mer vardagliga padda.

Ibland används förstås även varumärken som beteckning, som Ipad, och ibland beteckningar för speciella funktioner, som läsplatta (surfplatta eller mer begränsad pekplatta för läsning av e-böcker; se Datatermgruppens förklaring) och lärplatta (surfplatta i skolan). När perspektivet är mer tekniskt förekommer också ord som datorplatta (jämför engelskans tablet computer för ’surfplatta’) och pekplatta (för små skärmar med mer begränsad funktion, till exempel små navigeringsskärmar för bilar).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej