Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det kommunval, kommunhus och kommunskatt eller kommunalval, kommunalhus och kommunalskatt?
Svar:
Man kan ofta ha både kommun- och kommunal- i sammansättningar, t.ex. kommun(al)val, kommun(al)anställd, kommun(al)kontor, kommun(al)råd och kommun(al)tjänsteman. I dessa fall kan man gärna använda den kortare formen med kommun-, och den formen blir i dag också allt vanligare.

Kommunal- används normalt vid typer av inrättningar, funktioner, tjänster etc. som finns i alla kommuner. Det heter kommunalhus, kommunalnämnd och kommunalskatt, även om kommun- börjar bli vanligare också i dessa fall. Kommunal används förstås även som framförställt adjektiv: kommunal musikskola.

Kommun- används i synnerhet när konkreta förhållanden och enskilda kommuner avses: kommundel, kommungräns, kommunarrest, och vid vissa titlar: kommunchef, kommundirektör, kommunsekreterare.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej