Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man internet eller Internet?
Svar:
Både skrivningen internet och Internet förekommer. Vi förespråkar i första hand internet, internetleverantör med liten bokstav.

Från början uppfattades internet som ett namn på ett visst datornät bland andra globala datornät, och skrevs därför med stor bokstav. Numera uppfattas dock knappast internet som ett egennamn, snarare som ett generiskt ord för ett kommunikationsnät liknande telenätet. Därför är det bäst att skriva internet med liten bokstav.

Om sammanhanget är tydligt kan man nöja sig med att säga nätet.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej