Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad ska man kalla de biskviliknande, ofta pastellfärgade små mandelkakor som blivit så populära de senaste åren?
Svar:
Stavningen varierar; vanligast är macaron eller makron. Den senare stavningen är etablerad i svenskan åtminstone sedan 1700-talet. Använd gärna den. Första belägg enligt Svenska Akademiens ordbok är Cajsa Wargs ”Bihang till Hjelpreda i Hushållningen för unga fruentimber”. Kakan kan uttalas med /o/ eller /å/.

Ursprunget är detsamma som för det vanligare makaron, vars etymologi är omdiskuterad. Möjligen kommer det från italienskans maccare, ’knåda’, ’stöta’ eller från den moderna grekiskans makaria, ’födoämne tillverkat av korn’.

Det blir alltså en makron, flera makroner.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej