Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Bör man skilja på magisterexamen och masterexamen?

Svar:

Ja. Masterexamen infördes 2007 som en anpassning till den sameuropeiska Bolognaprocessen. Den finns nu sida vid sida med den äldre magisterexamen som har omarbetats något. För masterexamen krävs längre studier än för magisterexamen.

Ordet master böjs mastern, mastrar, mastrarna, precis som magister eller moster. Sammansättningar med magister och master skriver man i första hand utan foge-s, alltså magisterexamen och masterexamen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej