Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur grupperar man stora tal som skrivs med siffror?

Svar:

Stora tal som skrivs med siffror delas upp i tresiffriga grupper räknat från höger:

3 400
56 731
123 987
1 987 234

Skriver man på dator ska man använda s.k. fast mellanrum för att hindra att talet bryts upp på två rader. Har man inte tillgång till fast mellanslag kan man skriva talen med punkter som avskiljare (1.987.234).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej