Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder legio?
Svar:
Det betyder ’många, otaliga, i stort antal, oräkneliga’. Man kan t.ex. säga att felen var legio.

I vissa ordböcker ges också betydelsen 'vanlig': Det var legio att plocka färska jordgubbar till frukostgröten. Att ordet har gått från att betyda ’många’ till att också kunna betyda ’vanligt, frekvent’ är inte så konstigt – något som det finns mycket av är ofta ganska vanligt. Vi råder dock till försiktighet i användningen av betydelsen 'vanlig', eftersom den lätt missförstås. En vanlig missuppfattning är nämligen att legio betyder 'legitim'. Att något är frekvent betyder emellertid inte nödvändigtvis att det är lagligt.

Ordet kommer från latin, där grundbetydelsen är ’utvalt manskap’. Det var en benämning på en stor häravdelning i den romerska armén, alltså en legion på svenska. I äldre bibelöversättningar stod i Markus 5:9: "Legio är mitt namn, ty vi äro många". Det kom att uppfattas som en synonym till många, därav den svenska betydelsen.

I den nya bibelöversättningen (Bibel 2000) står det: ”Legion heter jag, för vi är många.”

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej