Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs Polisen eller polisen med stor eller liten bokstav?
Svar:
Polisen kan skrivas med både liten och stor bokstav, beroende på om det används som namn eller inte.

Polisen fungerar som namn när det betecknar myndigheten, som t.ex. Ny chef för Polisen väntas bli ...

Däremot betraktas det inte som ett namn när det används som beskrivande benämning på inrättningen som typ, som t.ex. Vi hörde konstiga ljud och ringde polisen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej