Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs Posten eller posten med stor eller liten bokstav?
Svar:
Posten kan skrivas med både liten och stor bokstav, beroende på om det används som namn eller inte.

Posten fungerar som namn när det betecknar företaget, som t.ex. Den som inte vill ha reklam i brevlådan kan sätta upp en nej-tack-skylt, vilket Posten respekterar

Handlar det däremot inte om företaget utan om ett lokalt kontor använder man liten bokstav: Hon gick till posten för att hämta ut ett paket.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej