Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs Skatteverket eller skatteverket med stor eller liten bokstav?
Svar:
Skatteverket skrivs med stor bokstav när det handlar om myndigheten, eftersom det är ett egennamn: Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att ta fram ett förslag.

Handlar det däremot inte om myndigheten utan om typen av organ använder man däremot liten bokstav: Det norska skatteverket har inte samma rutiner som det svenska.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej