Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs titlar med stor eller liten begynnelsebokstav?
Svar:
Person- och tilltalstitlar skrivs alltid med liten begynnelsebokstav i löpande text. Det gäller även utländska titlar: direktör Berg, drottning Kristina, lord Nelson, madame Curie, ayatolla Khomeini. Även examenstitlar och liknande skrivs med små bokstäver: professor, fil.dr, pol.mag., jur.kand.

När titeln står ensam på en egen rad kan det ibland vara naturligt att grafiskt behandla den som en rubrik, och rubriker skrivs ju med stor bokstav. På ett visitkort kan man därför skriva på två sätt:

Karin Karlsson
vd
e-post: k.karlsson@xyz.se

eller
Karin Karlsson
Vd
E-post: k.karlsson@xyz.se

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej