Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska lånord kursiveras i löptext?
Svar:
I löptext kan man markera helt nya eller tillfälligt använda ord från ett annat språk, så kallade citatord, om man tror att de är obekanta för läsaren. Det är en ren läsarservice, ett sätt att markera att texten innehåller ett nytt och för läsaren förmodligen okänt ord. Man använder då citattecken eller kursiv, men i regel bara första gången ordet förekommer i en text: "BP lade ut bilder på internet med en spillcam, en kamera som tog bilder av oljeläckan i Mexikanska bukten."
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej