Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder det att något är skrivet i stjärnorna?
Svar:
Huvudbetydelsen av uttrycket ”det står skrivet i stjärnorna” är att det är osäkert: ”Hur nästa veckas match ska gå står ännu skrivet i stjärnorna”. Vissa ordböcker anger att det som är skrivet i stjärnorna är förutbestämt av ödet och därmed oundvikligt. Andra normkällor nöjer sig med att konstatera att det som är skrivet i stjärnorna är höljt i dunkel – det vill säga att vi inte kan veta något om det, vare sig det är förutbestämt eller ej.

Men det är ganska vanligt att uttrycket används som liktydigt med ”det är hugget i sten”. Ofta används då en negation, vilket gör innebörden extra svår att tolka: ”Vad den avgående politikern ska ägna sig åt står inte skrivet i stjärnorna.” Här avser skribenten alltså att ingen vet vad politikern ska göra i framtiden.

Vi avråder från att använda uttrycket i den senare betydelsen. Använd alltså ”det står skrivet i stjärnorna” i betydelsen ”det är osäkert; ingen vet”. Men man bör vara medveten om att uttrycket kan tolkas på olika sätt. Om det finns risk för att uttrycket kan feltolkas i sammanhanget är det bättre att välja en annan formulering.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej