Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Fungerar å, ä, ö på nätet?
Svar:
I dag finns en mycket utbredd, men felaktig, föreställning om att å, ä, ö är tecken som inte fungerar i it-sammanhang. Att man bara kan använda a-z utan diakritiska tecken, till exempel i webbadresser och underadresser, i lösenord eller namn på trådlösa nätverk.

Å, ä, ö och många andra tecken (é, ü, ~ etc.) fungerar i själva verket i stort sett alltid att använda. Såvida det inte i en tjänst eller produkt uttryckligen framgår att man endast kan använda a-z.

Sedan 2003 har man kunnat ha å, ä, ö i svenska domänadresser under se-domänen, och dagens webbläsare har heller inga som helst problem med att hantera sådana så kallade idn-adresser, inte heller för underadresser som språkrådet.se/språkhjälp. Nu börjar det också bli möjligt med icke-latinska tecken i webbadresser - till och med i toppdomäner - till exempel kyrilliska, arabiska och kinesiska.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej