Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad heter det här tecknet: #?
Svar:
Tecknet # kallas i datorsammanhang ofta hash, av engelskans hash som från början betyder 'hackmat, röra, hopkok'.

Tillsammans med ett taggord bildar tecknet # en hashtagg. På Twitter använder man sådana taggar för att markera viktiga nyckelord, och på så vis göra sina inlägg sökbara för andra. Med taggens hjälp kan man alltså skapa ordning i den enorma mängden inlägg - raka motsatsen till den oreda som ordet hash antyder. Hashtaggar har växt fram som en spontan företeelse, egentligen oberoende av Twitter och andra mikrobloggar.

Beroende på sammanhanget kallas tecknet # hash (datasammanhang och i samband med sociala medier), nummertecken (officiell teknisk term) och fyrkant (till exempel på telefoner, men även i datasammanhang).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej