Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva Avtalet och Säljaren eller avtalet och säljaren i avtalstext?
Svar:
Man bör skriva avtalet och säljaren.

Det är relativt vanligt att man i juridiska texter använder versal begynnelsebokstav för begrepp som definieras i ett dokument: Avtalet, Köparen, Säljaren, Köparen, Fonden, Företaget et cetera. Genom att skriva Avtalet vill man visa att man avser det aktuella avtalet och inte vilket avtal som helst.

Vi anser dock att det både grafiskt och språkligt är olämpligt att göra begreppsliga distinktioner utifrån versal begynnelsebokstav på vanliga ord. Definitioner och tydlighet i syftningar kan åstadkommas på andra sätt. Vi avråder alltså från detta skrivsätt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej