Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man Kräftans vändkrets eller kräftans vändkrets?
Svar:
Skriv med stor bokstav: Kräftans vändkrets. Namnen på vändkretsarna kommer av att solen av tradition sägs stå i stjärnbilden Kräftan vid sommarsolståndet och i Stenbocken vid vintersolståndet. Det finns alltså en tydlig koppling till namnen på stjärnbilderna; detta gör att den stora bokstaven behålls även om vändkretsarna. I övrigt skrivs geografiska bestämningsord av den här typen med liten bokstav: polcirkeln etc.

För vändkretsarna kan man också använda de mer beskrivande benämningarna norra vändkretsen (Kräftans vändkrets) och södra vändkretsen (Stenbockens vändkrets) – med liten bokstav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej