Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det LED, led eller lysdiod?
Svar:
Vi rekommenderar led eller lysdiod.

Sammansättningar med initialförkortningar som utläses som ord brukar skrivas utan bindestreck. I fallet led kan det i vissa sällsynta sammanhang tänkas uppstå förväxlingsrisk med ledljus, ’nödljus med alternativ strömförsörjning som tänds automatiskt om den ordinarie belysningen slocknar’. Om det finns sammanblandningsrisk kan man sätta in bindestreck eller förtydliga på annat sätt: led-ljus, ledlampsljus.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej