Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan en katastrof vara humanitär?
Svar:
Man bör vara försiktig med att kalla en katastrof för humanitär, eftersom det kan låta motsägande.

I ordböckerna definieras humanitär som något ”som betingas av respekt för människans värdighet och grundläggande rättigheter”. Den som har humanitära ideal tror gott om människan och står upp för mänskliga rättigheter. Och det är ju knappast något som kännetecknar katastrofer.

När tidningar ibland använder uttrycket humanitär katastrof är avsikten snarare att framställa situationen som en mänsklig katastrof, en tragisk händelse som slår hårt mot människorna i ett visst område.

Ordet humanitär har visserligen sitt upphov i latinets humanus, med betydelsen ’mänsklig’. Men sedan länge har både human och inte minst humanitär kommit att förknippas med en positiv människosyn. En humanitär handling är inte bara en mänsklig handling; det är en medmänsklig handling. Exempel på det visar den som bistår med humanitär hjälp till katastrofdrabbade områden.

Vi man undvika medmänskliga katastrofer bör man alltså se till att skilja mellan mänsklig och humanitär.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej