Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det någon skillnad på att skriva upp och att skriva ner?
Svar:
Uttrycken skriva upp något och skriva ner något är överlappande och har en något svårfångad betydelseskillnad. Men om man bortser från specialbetydelser som ’skriva kritiskt om något’, ’sänka värdet på något’ (skriva ner) och ’höja värdet på något’ (skriva upp) etc., avser skriva upp korta anteckningar. Syftet är normalt att man ska komma ihåg något.

Att skriva ner något har normalt den lite mer konkreta innebörden ’föra ner något på papper’. Man kan till exempel skriva ner vad någon säger eller skriva ner någons livshistoria.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej