Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man namn på utländska myndigheter? Finns det någon lista med översättningar?

Svar:

Det finns ingen officiell lista över översättningar till svenska av andra länders myndigheter. För övergripande statsfunktioner som utrikesdepartement, regering och försvarsmakt brukar man bara undantagsvis använda ländernas egna benämningar. I stället skriver man sydafrikanska UD, Koreas regering och polska försvarsmakten.

För myndigheter och statliga verk kan man emellertid behöva vara mer specifik. När man skriver om andra länders myndigheter räcker det ofta att skriva tyska läkemedelsmyndigheten eller amerikanska livsmedelsverket. Men det kan finnas flera myndigheter som motsvarar den funktion som fylls av till exempel det svenska livsmedelsverket. Då blir det viktigt att läsaren kan avgöra vilken myndighet det är som avses. Ofta finns det en vedertagen förkortning av myndighetsnamn som man kan använda. Man skriver alltså tyska läkemedelsmyndigheten BfArM eller amerikanska livsmedelsverket FDA.

Om textens huvudämne är just myndigheten bör man vara ännu mer explicit. Första gången man nämner den utländska myndigheten skriver man då ut hela namnet. Eftersom många myndighetsnamn är långa kan man passa på att samtidigt introducera en förkortning. Den använder man sedan i resten av texten. Det kan se ut så här: Nya produkter granskas av Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM ), som är den tyska läkemedelsmyndigheten. BfArM bedriver forskning inom områdena läkemedel och medicinska metoder.

Svenska benämningar på EU- och EG-organ finns i skriften Redaktionella och språkliga frågor i EU-arbetet. Behöver man skriva om svenska myndigheter och organisationer på engelska, tyska, franska, spanska, finska eller ryska finns många av dem översatta i Utrikes namnbok. Båda skrifterna finns att hämta som pdf från www.regeringen.se.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej