Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skriver man ett personnummer?
Svar:
Vanligtvis grupperas siffrorna så här:

720202-1002

De första sex siffrorna kallar för födelsetiden. De tre första siffrorna efter strecket kallas födelsenummer. Den sista siffran är en kontrollsiffra.

Sedan år 2000 är det vanligt att personnumret skrivs med tolv siffror, dvs. med århundradet angivet:

19720202-1002

Det görs för att man med säkerhet ska veta hur gammal personen i fråga är.

När en person fyllt hundra år byts strecket (-) mellan födelsetiden och födelsenumret ut mot ett plustecken (+).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej