Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs landskapsnamn med stor eller liten bokstav?

Svar:

Alla landskapsnamn skrivs med stor bokstav eftersom de är namn på geografiska områden: t.ex. Värmland, Närke, Norrland.

Även sammansättningar med landskapsnamn skrivs med stor bokstav: Närkebo, Norrlandsresa.

Avledningar av landskapsnamn skrivs däremot med liten bokstav: värmlänning, norrländsk. En avledning innebär att ett nytt ord har bildats genom tillägg av ett förled eller efterled till grundordet, och i det här fallet gör det att landskapsnamnet övergår till att bli ett vanligt substantiv (värmlänning) eller adjektiv (norrländsk). Därför ska dessa inte skrivas med stor bokstav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej